Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Vui Hoc escriba una noticia?

Ngữ văn 12 – Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

08/06/2023 09:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ngữ văn 12 – Phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

Tuyên ngôn độc lập là một áng văn lập quốc vĩ đại, là một văn kiện chính luận mẫu mực có giá trị lịch sử vô cùng to lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Dưới đây là dàn bài phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập để giúp các bạn học sinh có cái nhìn tổng thể khái quát cũng như nắm được giá trị to lớn mà bản tuyên ngôn đem đến.

1. Dàn ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập

 

1.1 Mở bài

Tóm tắt tiểu sử về Bác: Con người, cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng và hoạt động văn chương của Bác:

+ Không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một nhà văn hóa, nghệ thuật đầy tài năng.

+ Những tác phẩm của Bác không chỉ để thỏa mãn đam mê với văn học mà còn góp sức vô cùng quan trọng với cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

+ “Tuyên ngôn độc lập" – được Bác Hồ soạn thảo và chính thức đọc trước công chúng vào ngày 2/9/1945 là một văn kiện lịch sử vô cùng quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của lịch sử của dân tộc Việt Nam.

1.2 Thân bài

1.2.1 Khái quát tác phẩm

- Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập.

Sau khi rời chiến khu Việt Bắc, ngày 26/8/1945 tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Bác Hồ đã nhanh chóng soạn thảo và chính thức đọc trước công chúng vào ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình.

- Giá trị nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập.

+ Sử dụng những lập luận đanh thép, chặt chẽ, những bằng chứng không thể chối cãi “Tuyên ngôn độc lập” đã tố cáo tội ác của bè lũ thực dân pháp, đồng thời thể hiện long yêu nước cháy bỏng, sâu sắc, niềm khát khao độc lập tự do, ý chí quyết tâm, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam bảo vệ non song đất nước.

+ Là văn kiện lịch sử quan trọng đánh dấu trang sử mới, kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.

Dàn ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập

1.2.2 Cơ sở lý luận của Tuyên ngôn độc lập

Trong Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đã trích dẫn hai bản “tuyên ngôn độc lập” của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp nhằm:

+ Làm tiền đề đề cho các lập luận, lý lẽ trong bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam

+ Bác dung chính lý lẽ của Pháp, Mỹ để đáp trả lại đối phương; đồng thời đặt ngang hàng Việt Nam với Pháp, Mỹ để thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất kiên cường của Việt Nam.

+ Bằng những lập luận sắc bén Người còn mở rộng từ quyền con người thành quyền tự do và bình đẳng của dân tộc, khẳng định rõ quyền bình đẳng tự do của mỗi dân tộc, trong đó có Việt Nam

1.2.3 Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập

Bác đã đưa ra những bằng chứng vô cùng cụ thể, xác thực trên tất cả các phương diện (kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…) để vạch trần tội ác, sự gian dối, xảo trá lố bịch và bản chất độc ác của thực dân Pháp một cách vô cùng đanh thép và không thể chối cãi.

1.2.4 Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền dân tộc

Bằng lời văn đanh thép Bác đã khích lệ tinh thần yêu nước, đoàn kết chống lại âm mưu của Pháp, Bác sử dụng những từ ngữ phủ định để xóa bỏ mọi hiệp ước Pháp đã ký kết; từ đó thể hiện long quyết tâm giữ vững chủ quyền và sự độc lập, tự do, hòa bình của Việt Nam.

1.3 Kết bài

Tóm tắt và khẳng định lại giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật mà Tuyên ngôn độc lập mang lại:

+ Giá trị nội dung: Là một áng văn kiện lịch sử tố cáo tội ác tày trời, sự xảo trá của thực dân Pháp, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

+ Giá trị nghệ thuật: Là một áng văn chính luận chuẩn mực, vô cùng chặt chẽ, thuyết phục

Tìm hiểu chi tiết thêm tại: https://vuihoc.vn/tin/thpt-phan-tich-tuyen-ngon-doc-lap-1731.html


Sobre esta noticia

Autor:
Vui Hoc (169 noticias)
Visitas:
5004
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.