Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Cac dot thi danh gia nang luc nam 2023

10
- +
09/09/2022 05:19 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cac dot thi danh gia nang luc nam 2023

Kỳ thi Tìm hiểu năng lực ĐHQGHN 2022

Theo tông tin mới nhất của nhà trường, sẽ sở hữu khoảng 15 16 đợt thi trong năm nay và được tổ chức tại đa dạng điểm thi tại rộng rãi tỉnh giấc khác nhau bao gồm Hà Nội,  các thức giấc miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng, TP.HCM.

Thời gian đơn vị thi sẽ kéo dài từ tháng 3/2022 tới tháng 8/2022. Việc công ty nhiều đợt thi sẽ giúp Anh chị em học sinh trên cả nước tăng thêm thời cơ tham dự kỳ thi cũng như sở hữu thể cọ sát với đề thi của nhà trường, từ đó Anh chị sở hữu thể đưa ra kế hoạch cũng như lộ trình ôn thi một cách thức hiệu quả và chất lượng nhất.

Https://butbi.hocmai.vn/trang-web-on-thi-thpt-quoc-gia-2022-tot-nhat.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
144
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.