Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Cac thay giao bo mon toan cho rang de thi mon toan 2021 la kho

09/09/2022 09:49 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cac thay giao bo mon toan cho rang de thi mon toan 2021 la kho lay diem 10

Thầy Nguyễn Công Chính cũng nhận thấy học trò "không dễ dàng" làm hết được đề thi năm nay trong 90 phút, nhất là với Anh chị lực học trung bình khá.

So sánh với đề năm ngoái, thầy Chính cho rằng đề năm nay mang tính phân cái cao hơn. những em tiện dụng giải quyết 35 - 38 câu đầu. các câu khó hơn từ câu 39 tới câu 50 và sở hữu sự dị biệt hẳn so với đề minh họa,  đặc biệt những câu vận dụng cao 44 - 50. https://butbi.hocmai.vn/de-thi-toan-thpt-quoc-gia-2021.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
1493
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.