Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Artacano escriba una noticia?

Canals (Valencia) - VI Concurso de pintura al aire libre - Conmemoración 9 de Octubre

17/09/2014 14:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ DE L 'AJUNTAMENT DE CANALS ORGANITZA EL VI Concurs de Pintura a l'aire lliure Commemoració 9 d'Octubre

Bases:

1. Podran participar els artistes que ho desitgen.

2. Es concediran els següents premis (amb les retencions legals vigents pertinents):

a. Primer premi, 500 euros. B. Segon premi, 350 euros. C. Tercer Premi, 250 euros. D. Premi pintor local, de 150 euros. E. Premi pintor de l'Escola Municipal de Pintura, 150 euros. 3. Les obres premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Canals. 4. Tema obligatori:Població de Canals. 5. Tècnica i dimensions lliures. 6. Solament es podrà presentar una obra per autor. 7. Els suports tindran obligatòriament la superfície monocroma i amb una textura llisa. Els suports hauran de ser el suficientment rígids per a la seua correcta manipulació i portaran sistema d'ancoratge per a la seua possible exposició. 8. El dia del concurs serà el dissabte, 18 d'octubre de 2014, en horari de 8:30 a 14:00 hores. L'organització estarà ubicada a l'antiga Casa de la Cultura de Canals, al carrer Beato Factor, 17 de Canals a les 8 hores del matí. Hi haurà refrigeri, esmorzar popular, durant el concurs per als artistes a l'antiga Casa de la Cultura. Es segellaran obligatòriament els bastidors a l'inici del concurs. Les obres seran lliurades al finalitzar el concurs a l'antiga Casa de la Cultura de Canals sense firmar i sense emmarcar. 9. Les inscripcions pel concurs son gratuïtes, s'acceptaran fins el dijous dia 16 d'octubre. Les inscripcions es faran en persona al Centre Cultural Ca Don José de Canals, o per telèfon ( 670 838 873 ) o per e-mail, cultura@canals.es. Serà imprescindible donar un telèfon de contacte. 10. El fallo del jurat es farà públic una volta finalitzat el concurs, a les 14:15 hores en l'antiga Casa de la Cultura de Canals. 11. Es realitzarà una exposició a l'almassera de l'antiga Casa de la Cultura de Canals amb les obres dels autors que ho desitgen (per a la seua possible venda) conjuntament amb les premiades. Els autors que cedeisquen obra per a l'exposició emplenaran una fitxa a l'efecte. S'entregarà un obsequi a tots els participants. 12.El Jurat estarà format per personalitats relacionades amb el mon de les Belles Arts i presidit per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Canals o Regidor en qui delegue. 13. L'organització garanteix la màxima cura de les obres i declina responsabilitat alguna pels possibles desperfectes que pogueren produir-se el temps que estiguen al seu càrrec.Els no premiats podran ser retirats durant els tres mesos següents a la data de finalització de l'exposició de les obres, després del qual s'entendrà que renuncien a tots els drets sobre els mateixos. 14. L'organització es reserva el dret de modificar les presents bases, cancel·lar el concurs per causes meteorològiques o d'altres i/o declarar desert algun premi, si així ho considerara oportú per les circumstàncies sense previ avís. 15. La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.

Más información en la web del ayuntamiento de Canals

El material para tus cuadros (lienzos, pinturas, aditivos, ...) en www.tiendadelartista.com

-El Arte de Divertirse-


Sobre esta noticia

Autor:
Artacano (2425 noticias)
Fuente:
elartededivertirse.com
Visitas:
880
Tipo:
Reportaje
Licencia:
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.