Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Chi dan tra cuu diem thi danh gia nang luc 2023

19/08/2022 11:36 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Chi dan tra cuu diem thi danh gia nang luc 2023

 

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH đất nước TP.HCM thu hút 86 hạ tầng giáo dục đăng ký tiêu dùng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Trong ấy, 62 tổ chức sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến mang một.589 ngành học. Sau 2 đợt thi tại 17 tỉnh/thành phường, sắp 93 ngàn thí sinh đã đăng ký 380 ngàn nguyện vọng.

Về điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022, có 117 thí sinh trên một.000 điểm. Thí sinh sở hữu điểm thi cao nhất là một.087 điểm và tốt nhất là 210 điểm.

Https://butbi.hocmai.vn/tra-cuu-diem-thi-danh-gia-nang-luc-2022.html


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
2020
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.