Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Marcnadal escriba una noticia?

"El espejo humano" Sección Oficial del 16th ?zmir Short Film Festival (Turquia).

08/11/2015 09:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

"El espejo humano" forma parte de la Sección Oficial de la 16 edición de ?zmir Short Film Festival que se desarrolla del 17 al 22 de Noviembre del 2015 en Turquia.

image

El espejo humano Sección Oficial del 16th ?zmir Short Film Festival (Turquia).

Bu y?l 16.kez düzenlenecek olan Uluslararas? ?zmir K?sa Film Festivali, ?zmir'in uzun soluklu ve kesintisiz devam eden tek film festivalidir. Önceki y?llarda ?zmir Sinema Derne?i taraf?ndan yap?lan festival, geçti?imiz y?ldan beri Kare Film bünyesinde, Yusuf Sayg? yönetiminde devam etmektedir.

Geçti?imiz y?l düzenlenen festivale, ulusal ve uluslararas? dallarda kurmaca, belgesel ve animasyon kategorilerinde yar??mak üzere 63 ülkeden 1093 film ba?vurmu?tur. Finale kalan 30 film, Tunç Ba?aran (Yönetmen), Feza Çald?ran (Görüntü Yönetmeni), Nilüfer Aç?kal?n (Oyuncu), Klaus W. Becker (Bremen Film Büro Yöneticisi) ve Gulbara Tolomushova (Sinema Yazar?)'dan olu?an jüri kar??s?nda 'Alt?n Kedi' için yar??m??t?r.

image

El espejo humano Sección Oficial del 16th ?zmir Short Film Festival (Turquia).

Kültür Bakanl???, ?zmir Büyük?ehir Belediyesi, Kar??yaka Belediyesi, Buca Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekledi?i festivalde; Polonya Animasyonlar?, Japon Seçkileri, Almanya Seçkileri, Belçika Seçkileri ve özel gösterimlerle beraber 150'yi a?k?n k?sa film ücretsiz olarak izleyiciyle bulu?mu?tur.

Frans?z Kültür Merkezi'nde her gün yap?lan film gösterimlerinin yan?nda Ege Üniversitesi ve ?zmir Ekonomi Üniversitesi ba?ta olmak üzere ?zmir'deki üniversitelerde de film gösterimleri yap?lm??, dolu dolu geçen festival, 15 bini a?k?n seyirci a??rlam??t?r.

image

El espejo humano Sección Oficial del 16th ?zmir Short Film Festival (Turquia).

Festival, Türkiye sinemas?n?n önemli isimlerini ?zmirli sinemaseverlerle bulu?turmu?tur. Çektikleri k?sa metrajlarla geçti?imiz y?llarda Uluslararas? ?zmir K?sa Film Festivali'nde yar??an, sonras?nda sinema yolculuklar?na uzun metrajla devam ederek, ulusal ve uluslararas? yar??malarda ödüller kazanan son dönem Türk Sinemas?'n?n genç ve ba?ar?l? yönetmenleri Erdem Tepegöz, Erol Minta? ve Mehmet Bahad?r Er genç sinemac?larla bulu?mu?; oyuncu ve yazar Nilüfer Aç?kal?n sevenleri ile bir araya gelerek sohbet edip, kitab?n? imzalam??t?r. Ye?ilçam'?n ya?ayan efsanesi Kemal ?nci ve Türk Sinemas?'n?n nam-? di?er Godzilla's? efsane Set Amiri Selahattin Geçgel ise an?lar?n? payla?t??? söyle?ide ?zmirlilerle bir araya gelmi?tir.

15. Uluslararas? ?zmir K?sa Film Festivali'nde; oyuncu, senarist, yönetmen ve yap?mc?, ayr?ca Erkin Koray'?n, "Yaln?zlar R?ht?m?" adl? ?ark?s?n?n da söz yazar? olan, Ye?ilçam'?n ya?ayan efsanesi Kemal ?nci'ye, Türk Sinemas?'n?n ilk sis makinalar?n?, patlamal? sahnelerin fünyelerini yapan, yurtd???ndan jimmy jib, steadicam gibi kamera ekipmanlar?n? kendi imkanlar?yla getiren Türk Sinemas?'n?n nam-? di?er Godzilla's? efsane Set Amiri Selahattin Geçgel'e, tiyatro kökenli sinema emekçisi Kutay Köktürk'e ve sinema yazar? Sadi Çilingir'e 'Emek Ödülü' verilmi?tir.

Bu y?l 16.kez düzenlenecek olan Uluslararas? ?zmir K?sa Film Festivali'nin çal??malar? Mart ay?ndan beri devam etmektedir. Avrupa Festivaller Derne?i'ne akredite olan Uluslararas? ?zmir K?sa Film Festivali'ni yurtd???nda tan?tmak ve festivali Avrupa standartlar?n?n üzerine ç?karmak amac?yla çal??malar?n? sürdüren festival direktörü Yusuf Sayg?, Bremen Film Büro yetkilileriyle Almanya'da bir araya gelmi?, birçok sinema birli?iyle görü?meler yaparak Berlin Film Festivali Film Market Bölümü Creative Europa Medya'n?n yetlilileriyle fikir al??veri?inde bulunmu?tur.

EL ESPEJO HUMANO TRAILER

Basado en una historia real. Una joven de 17 años con problemas de sociabilidad vive sin apenas contacto con el exterior, encerrada en casa contempla cada día las crueldades anunciadas en las noticias y su mente se va acercando cada vez más a la peligrosa forma de ser de la sociedad.


Sobre esta noticia

Autor:
Marcnadal (513 noticias)
Fuente:
marcnadal.com
Visitas:
2861
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.