Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Marcnadal escriba una noticia?

"El espejo humano" Sección Oficial del Szczecin European Film Festival '17 (Polonia)

11/08/2017 12:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

"El espejo humano" forma parte de la Sección Oficial del Szczecin European Film Festival '17 que se lleva a cabo en Szczecin, el cortometraje estará presente en la sección Chillout Horror del 19 al 23 de Octubre del 2017.

image

Szczecin European Film Festival

Szczecin European Film Festival. Formu?a organizacyjna festiwalu jest mi?dzynarodowa ? ca?o?? prowadzi dwóch dyrektorów (z Polski i Niemiec), wyboru filmów konkursowych dokonuje polsko-niemiecka komisja, a organizatorami s? polska OFFicyna i sie? polskich i niemieckich partnerów. Ka?dej jesieni festiwal jest realizowany w Polsce oraz w wybranych miejscowo?ciach w Niemczech.

image

Szczecin European Film Festival

G?ówn? cz??ci? festiwalu jest europejski i polski konkurs filmów dokumentalnych. Tu kwalifikuj? si? pozycje najnowsze ? zrealizowane najpó?niej w roku poprzedzaj?cym edycj? festiwalu. W ten sposób do widzów trafia przekrojowy obraz wspó?czesnej europejskiej sztuki dokumentu. Komisja Programowa poszukuje przede wszystkim utworów nastawionych na badanie granic filmowych pod wzgl?dem formalnym lub/i tematycznym. Istotne s? równie? produkcje reprezentuj?ce tradycyjn? sztuk? dokumentu. Twórcze napi?cie mi?dzy tradycj? i awangard? to wa?na cecha konkursu.

image

Szczecin European Film Festival

Szczecin European Film Festival to co roku tydzie? filmowego ?wi?ta: konkurs europejskiego dokumentu i kilkadziesi?t innych wydarze? festiwalowych: retrospektywy i premiery filmowe, spotkania z twórcami, forum transgraniczno?ci i spotkania kultury Wschodu i Zachodu. Festiwal odwiedzili ju? m.in.: filmowcy Maciej Drygas, Jacek B?awut, Pawe? ?ozi?ski, Volker Koepp, Rainer Komers, Jolanta Dylewska, Anna Ferens, Micha? Dawidowicz, Jacek Bromski, Birgit Acar, Cecilia Lidin, Kamil Kuskowski, Marcin Kosza?ka, Dorota Roszkowska, Przemys?aw Lewandowski, Ró?a Romaniec, Adam Ustynowicz; publicy?ci: Adam Krzemi?ski, S?awomir Sierakowski, Piotr Semka, Jakub Socha, Tomasz Raczek, Bartosz ?urawiecki.

image

Szczecin European Film Festival

image

Szczecin European Film Festival

image

Szczecin European Film Festival

EL ESPEJO HUMANO TRAILER

Basado en una historia real. Una joven de 17 años con problemas de sociabilidad vive sin apenas contacto con el exterior, encerrada en casa contempla cada día las crueldades anunciadas en las noticias y su mente se va acercando cada vez más a la peligrosa forma de ser de la sociedad.


Sobre esta noticia

Autor:
Marcnadal (410 noticias)
Fuente:
marcnadal.com
Visitas:
941
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.