Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Patadovietnam escriba una noticia?

Lien tu trong tieng anh va nhung dieu can phai biet

08/09/2022 03:29 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lien tu trong tieng anh va nhung dieu can phai biet

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT

Liên từ trong tiếng anh (Conjunctions) là một từ loại được sử dụng phổ quát trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó,  liên từ đóng vai trò quan yếu trong việc liên kết những từ,  các đội ngũ từ, hay những câu lại với nhau. Vậy liên từ là gì và phương pháp dùng của chúng ra sao, hãy cùng anh ngữ PATADO Phân tích trong bài viết này nhé!

Liên từ là các từ tiêu dùng để nối các cụm từ hay những mệnh đề với nhau.

Liên từ mang 3 loại:

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions): for, nor,   and,  or, ...

Liên từ  tương quan (Correlative Conjunctions): hoặc - hoặc, cả ... và, không chỉ ... mà còn, cả ... và, ...

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions): although / though / even though,  after / before,  ..


Sobre esta noticia

Autor:
Patadovietnam (37 noticias)
Visitas:
2401
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.