Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Javier Mesa Reig escriba una noticia?

Los premios del Concurso de Miracles de San Vicent Ferrer 2010

11/04/2010 15:54 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lista completa de los premios del Concurso de Miracles de San Vicent Ferrer 2010

PREMIS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA:

Primer premi Dotat en 810 € A l’Altar de: EL TOSSAL

Segon premi Dotat en 760 € A l’Altar de: EL PILAR

Tercer premi Dotat en 710 € A l’Altar de: XIRIVELLA

Quart premi Dotat en 660 € A l’Altar de: SANT ÀNGEL CUSTODI

Quint premi Dotat en 610 € A l’Altar de: EL CARME

Accèssits Dotat en 560 € Als Altars de: RIBARROJA, RUSSAFA, MELIANA, LA MAR, EL MERCAT I LA PILA BAUTISMAL.

PREMI DE L’ASSOCIACIÓ DE DAMES VICENTINES

120 € a cada Altar participant

PREMI DIARI “LAS PROVINCIAS”

240 € Al millor llibre original d’un milacre inèdit a: “El Milacre del Toll Blau” de Rafael Melià i Castelló.

PREMI DIARI “LEVANTE”

240 € A la millor Direcció: Joan Francesc Barbera i Puente de l’Altar del Tossal

PREMI “Mª JOSEP NAVARRO” DE GÓMEZ-FERRER

300 € Al millor adreç a l’Altar: del Tossal

PREMI SUPERACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ “AMPAREUMOS”

150 € Al millor actor o actriu en problemes físics i/o síquics a: Martín Adán Alarcí, de l’Altar del Carrer de la Mar

PREMIS “RICARDO COSTA”

130 € Al 1er millor actor a: Vicent À. Barberà i Mateu de l’Altar del Pilar

100 € Al 2on millor actor a: Joan Fort i Rossi de l’Altar del Tossal

70 € Al 3er millor actor a: Samuel Medina i Ramirez de l’Altar de Xirivella

PREMIS “ENCARNA ALBARRACIN”

130€ A la 1ª millor actriu a: Ampar Velarte i Gimeno de l’Altar del Tossal

100 € A la 2ª millor actriu a: Itziar Silvestre i Ortiz de l’Altar del Pilar

70 € A la 3ª millor actriu a: Marta Llorens i Gardunyo de l’Altar del Pilar

PREMIS “LO RAT PENAT”

130 € I Medalla Daurada al millor Sant Vicent a: Vicent Gimenez i Verdeguer de l’Altar del Tossal

100 € I Medalla Argentada al 2on millor Sant Vicent a: Rafa Mollà i Casasola de l’Altar del Pilar

130 € I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet: Joan Fort i Rossi de l’Altar del Tossal

100 € I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet: Samuel Medina i Ramirez de l’Altar de Xirivella

130 € I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta: Ampar Velarte i Gimeno de l’Altar del Tossal

100 € I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana a la Chiqueta: Laura Alarte i de la Salud de l’Altar del Carme

El jurat ha estimat oportú concedir una menció honorífica a Maria Vizuete i Aguilar per la seua meritòria actuació.


Sobre esta noticia

Autor:
Javier Mesa Reig (15313 noticias)
Visitas:
254
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.