Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Javier Mesa Reig escriba una noticia?

Lo Rat Penat celebran els CXXXI Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia el viernes 5 diciembre-22.00 horas

04/12/2014 16:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Andrés Amorós Guardiola serà el Mantenedor dels CXXVII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia

 

La dama valenciana Paz Olmos Peris serà proclamada Regina del certamen en la cerimònia que tindrà lloc el pròxim dia 5 de decembre, divendres, a les 22 h. en el Teatre Principal, i en la que actuarà de Mantenedor Javier Máximo Juárez González.

 

La Banda Municipal de Valéncia oferirà un concert extraordinari

 

Valéncia, 04-12-2014. L’associació cultural Lo Rat Penat celebrarà el pròxim divendres 5 de decembre la CXXXI edició dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia. L’acte tindrà lloc en el Teatre Principal de la capital valenciana a partir de les 22 h.

 

Els Jocs Florals són un certamen poètic, lliterari i d’investigació que foren instaurats per la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes en 1879, durant la Renaixença. L’objectiu era i és enaltir la llengua valenciana, així com fomentar l’estudi de l’història i la cultura del Regne de Valéncia.

 

Paz Olmos Peris serà la protagonista d’esta nova edició del certamen lliterari en llengua valenciana, en ocupar la Cadira d’Or dels Jocs Florals. En l’actualitat és la directora del Museu de Belles Arts de Valéncia, l’institució museística més important de la Comunitat Valenciana des de la seua obertura al públic en 1839 i punt de referència fonamental per a l’estudi de l’art valencià, en especial la pintura gòtica dels sigles XIV i XV. Durant la seua gestió com a Directora General de Patrimoni Cultural Valencià de la Generalitat, entre els anys 2007 i 2011, va conseguir que l’UNESCO declarara Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat al Tribunal de les Aigües de Valéncia en octubre de 2009, i va finalisar tot el procés de preparació i documentació per a que les festes de la Mare de Deu de la Salut d’Algemesí conseguiren la mateixa declaració per l’UNESCO en novembre de 2011. També va acometre la restauració integral de les pintures murals del Real Colege Seminari de Corpus Christi (El Patriarca), entre atres actuacions de recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni cultural valencià.

 

Paz Olmos Peris està vinculada també a les festes i tradicions valencianes, en especial a la figura de Sant Vicent Ferrer per mig de l’Altar de la Pila Batismal, del que ha segut la seua Clavariesa Major durant l’any 2014. Ademés, és membre del Patronat del Colege Imperial de Chiquets Òrfens de Sant Vicent Ferrer. En 2010 va ser també Clavariesa Major del Colege de l’Art Major de la Seda, i en 2009 Clavariesa Major de la Confraria de la Mare de Deu de Gràcia, fundada en 1301 en el convent d’agustins de Valéncia, actual parròquia de Sant Agustí.

 

Paz ha manifestat que «és un orgull i una gran satisfacció com a valenciana i com a dòna compromesa en la cultura, que Lo Rat Penat haja pensat en mi per a ser la Regina dels Jocs Florals, certamen poètic que naixqué en la Renaixença i que és un tesor del patrimoni cultural valencià. Tota la meua família sempre ha sentit l’estima i l’amor per la nostra terra i per la nostra cultura, i que una institució cultural tan important com Lo Rat Penat m’oferixca el privilegi de ser la Regina en la gran nit de les lletres i de la cultura valenciana és un honor que m’ompli de satisfacció i al mateix temps un estímul per a continuar treballant a favor del patrimoni artístic i la cultura dels valencians».

 

El Mantenedor d’esta edició serà el Notari JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ, qui pronunciarà un discurs basat en la Fe, la Pàtria i l’Amor, trilogia bàsica dels Jocs Florals. Javier Máximo Juárez fon, en aprovar les oposicions, el notari més jove d’Espanya i és especialiste en Dret Tributari. Ha escrit, fonamentalment sobre temes Fiscals més d’una decena de llibres, ademés d’artículs i estudis en revistes i publicacions especialisades. Ha segut també professor de Dret Civil d’ESTEMA.

 

El càrrec de Mantenedor està reservat a personalitats de la societat que destaquen en els seus respectius camps de treball. A lo llarc de l’història del certamen han ocupat la trona del Mantenedor diverses personalitats de la cultura, les arts, la ciència o la política valencianes i espanyoles.

 

La pintora Lídia Boix Martínez ha realisat el retrat de Paz Olmos, com a CXXXI Regina dels Jocs Florals que passarà a formar part de la Pinacoteca de la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes i que serà presentat en el Teatre Principal la mateixa nit dels Jocs Florals.

 

En la primera part de l’acte la Banda Municipal de Valéncia, baix la direcció de Fernando Bonete Piqueras oferirà un concert extraordinari en temes de Santiago Lope, Ruperto Chapí, José Serrano, Asins Arbó i José Padilla, i posteriorment posarà música a la cerimònia dels Jocs Florals.

 

En la segona part de l’acte i com és tradicional, es farà públic el nom del poeta guanyador de la Flor Natural aixina com els dels premiats en la Viola d’Or i l’Englantina d’Or, pilars bàsics de la poesia jocfloralesca de la Fe, Pàtria i Amor. Igualment es donaran a conéixer els treballs i autors que han conseguit fer-se en els diferents premis tant ordinaris com extraordinaris d’esta convocatòria.

 

El president de Lo Rat Penat, ENRIC ESTEVE I MOLLÀ, obrirà esta edició en el seu parlament de benvinguda a la gala de les lletres valencianes. Seguidament el Secretari General donarà llectura a l’acta del jurat, moment en el qual el President dels Jocs Florals obrirà la plica fent públic el nom del poeta guanyador de la Flor Natural, qui tindrà l’honor d’acompanyar a Dª PAZ OLMOS PERIS a la Cadira d’Or, a on serà proclamada CXXXI Regina dels Jocs Florals junt a les Dames de la seua Cort d’Amor, formada per:

 

PAZ JUÁREZ OLMOS MARÍA PAZ TUR ORTOLÀ

FRANCESCA SAURÍ MARTÍNEZ MERCEDES FUSTER MARTÍN

PILAR INEBA TAMARIT ANA MAS MAYOR

 

 

Després d’entregats, de mans de la Regina, els diferents premis del certamen, aixina com els dels guanyadors dels Concurs de Piano “Mestre Josep Serrano”, el Mantenedor, Javier Máximo Juárez pronunciarà el seu discurs, finalisant la cerimònia en l’interpretació de l’Himne Valencià.

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE L’ACTE

 

PRIMERA PART

 

Concert extraordinari de la BANDA MUNICIPAL DE VALÉNCIADirector Titular: Fernando Bonete Piqueras

 

 

SEGONA PART

 

Paraules de l’Hble. Sr. President de Lo Rat Penat,

D. ENRIC ESTEVE I MOLLÀ

Llectura de l’acta del Jurat

Proclamació del Poeta guanyador de la Flor Natural

Proclamació de la CXXXI Regina dels Jocs Florals

Ilma. Sra. Dª. PAZ OLMOS PERIS

Llectura del poema premiat en la

FLOR NATURAL

Entrega dels Premis als autors guardonats

Posarà música a la cerimònia la

BANDA MUNICIPAL DE VALÉNCIA

Proclamació del Mantenedor,

Ilm. Sr. D. JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ

Discurs de l’Hble. Sr. Mantenedor

 

Himne Valencià CONCERT BANDA MUNICIPAL DE VALÉNCIADirector Titular:Fernando Bonete Piqueras

 

Programa

 

1ª Part

 

 

VALENCIA. Marcha....................................................…........ Santiago Lope

 

LA PATRIA CHICA. Preludi….......................................... Ruperto Chapí

 

LA CANCIÓN DEL OLVIDO. Selecció.......…................... José Serrano

 

LA FLOR DEL TARONGER. Marcha Valenciana…......... Asins Arbó

 

VALENCIA. Marcha.........................…................................ José Padilla

 

2ª Part

Cerimònia dels Jocs Florals

 

LO CANT DEL VALENCIÀ…………….............................. Pedro Sosa

HOMENAGE A SAGUNT…................................................. Joaquim Rodrigo

VALENCIANETA................................................................... Lluís Martí

MARCHA DE LA CIUTAT

JOCS FLORALS………………………................................. P. Sánchez Torrella

L’ENTRÀ DE LA MURTA………………............................ Salvador Giner

HIMNE VALENCIÀ………………....................................... Josep Serrano/ Maximilià Thous

 


Sobre esta noticia

Autor:
Javier Mesa Reig (15309 noticias)
Visitas:
3652
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.