Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Javier Mesa Reig escriba una noticia?

Lo Rat Penat convoca el Concurso de las Cruces de Mayo 2015

17/04/2015 09:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El concurso esta organizado por lo Rat Penat y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valencia

CONCURS DE LES CREUS DE MAIG 2015 ORGANISAT PER LO RAT PENAT

================================

 

Lo Rat Penat, ORGANISA i CONVOCA, baix el patrocini de l'Excm. Ajuntament de Valéncia, el present Concurs de les Creus de Maig d'acort en les següents

 

BASES:

 

Podran concórrer ad ell qualsevol entitat cultural o comercial, Juntes de Festes, Comissions Falleres, Parròquies, Coleges, i també particulars que ho desigen, sempre i quan estiguen dins del terme municipal de Valéncia. L'inscripció deu fer-se per carta dirigida a la Secretaria de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, be per correu, personalment, per fax (96 391 22 55), o per correu electrònic (e-mail: secretaria@loratpenat.org)  fins a les 20'30 hores del dia 24 del més d'abril en el qual es tancarà el determini  improrrogablement. En ella deu fer-se constar el punt del carrer o plaça en que s'alçarà la Creu, com també el nom del President, Director o persona en cap que la represente, firmada i en el seu domicili i teléfon o persona de contacte a qui poder dirigir-se.

 

Les Creus, com és tradicional, han d'estar confeccionades en flor natural i fresca, si be podran usar-se com a complements ornamentals la flor seca, plantes, pedra rocosa, jocs d'aigua, llum o qualsevol atre efecte que ajude a la seua noblea en el seu conjunt, quedant descalificades, per tant, les fetes en paper de seda, plàstics o materials que imiten o substituïxquen a la flor, aixina com les que no estiguen instalades quan passe el Jurat, que serà a partir de les 8'30 hores del dia 3 de maig, dumenge, festivitat de l'Invenció de la Santa Creu. El Jurat tindrà en conte per a la seua valoració la quantitat i qualitat de la flor, les rarees de les espècies vegetals i florals, la composició cromàtica, la simbologia, els elements i la flora autòctona, la presència d’aigua i l’allumenació, els elements estructurals,   el disseny, l’innovació, l’originalitat i, en general, tots aquells detalls que ajuden a realçar l’image de la Santa Creu. Segons la seua estima, el Jurat otorgarà els següents guardons:

 

SECCIÓ A

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que superen els 3 m d’alçària i / o un presupost igual o superior de 500 €

 

PREMIS

Primer Premi:          Diploma,           i              1.000       €        

Segon Premi:                 “                 “                 500       €        

Tercer Premi:                “                “                 250       €

 

SECCIÓ B

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que no superen els 3 m d’alçària i/o en un presupost inferior als 500 €.

 

                Les creus inscrites en la secció B i que a juí del Jurat superen el presupost o alçària d’esta secció no tindran opció a premi.

 

PREMIS

Primer Premi:          Diploma,           i                 400       €        

Segon Premi:                 “                 “                 300       €        

Tercer Premi:                “                “                 200       €

           

Totes les Creus inscrites en abdós seccións i plantades tindran una aportació de 50 Euros. Les que no obtinguen premi seran considerades Accèssit i rebran la subvenció i Diploma de Lo Rat Penat. Les Creus inscrites deuran de tindre, com a mínim, un valor igual o superior a la subvenció. Aquelles Creus que, pel seu tamany, exposició inadequada, tècnica i acabat deficient i mal estat del material vegetal-floral i que a juí del Jurat, no reunixquen els mèrits suficients, seran descalificades, perdent el dret a premi i a la subvenció.

           

            El Jurat estarà compost per un membre de Lo Rat Penat i un assessor tècnic de l’Universitat per a cada una de les seccions.

 

El veredicte del Jurat, serà inapelable i es donarà a conéixer pels mijos de comunicació. L'entrega dels premis s’anunciarà prèviament.

 

Lo Rat Penat prega, un any més, l'entrega de fotografies de les Creus (e-mail: secretaria@loratpenat.org) per a que en els seus archius es guarde memòria històrica de totes elles i els estudiosos puguen evaluar l'evolució de la festa.


Sobre esta noticia

Autor:
Javier Mesa Reig (15309 noticias)
Visitas:
1144
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.