Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Kienthuctonghop escriba una noticia?

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực 2023

09/09/2022 11:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực 2023

Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Thảo cho biết: Năm 2022, Trung tâm Khảo thí đã tổ chức hơn 60.500 lượt thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT (HSA) tại 8 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Đã Nẵng, Nghệ An.

Số lượng thí sinh tham gia đăng ký 64.074 lượt và 94, 8% thí sinh đã có mặt dự thi tại 13 địa điểm thi (Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội,  ĐH Thăng Long, ĐH Tài nguyên Môi trường, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Hồng Đức- Thanh Hóa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Hàng Hải Việt Nam, ĐH Vinh.

Bài thi HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội hướng tới đánh giá năng lực học sinh phổ thông theo 3 nhóm chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, Tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội).

Https://butbi.hocmai.vn/cam-nang-chi-tiet-ve-ky-thi-danh-gia-nang-luc-2022.html


Sobre esta noticia

Autor:
Kienthuctonghop (1 noticias)
Visitas:
1466
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.