Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Butbihocmaivn escriba una noticia?

Ly thuyet & bai tap: Ham so dong bien nghich bien luc nao?

17/08/2022 04:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ly thuyet & bai tap: Ham so dong bien nghich bien luc nao?

Lý thuyết & bài tập: Hàm số đồng biến nghịch biến lúc nào?

Đồng biếnnghịch biến là 1 trong những thuộc tính quan yếu và được vận dụng đầy đủ trong khảo sát hàm số. Nhằm giúp độc giả nắm vững tri thức của chuyên đề này,  butbi.hocmai.com đã biên soạn bài học khá chi tiết giúp độc giả tiện dụng tóm gọn kiến thức và với thêm rộng rãi thí dụ để vận dụng. Hãy cộng theo dõi dưới chậm triển khai nhé. https://boosty.to/butbihocmaivn/posts/8cfb64ad-768b-4e75-81c8-d93fc3c11943


Sobre esta noticia

Autor:
Butbihocmaivn (27 noticias)
Visitas:
2588
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.